Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Οι «φίλοι» μας οι Γερμανοί


Οι «σύμμαχοι» και φίλοι μας Γερμανοί προσπαθούν 3 χρόνια τώρα να μας «σώσουν», αλλά εμείς δεν θέλουμε!
Σε συνεργασία με τους επίορκους πολιτικούς μας (βλ. siemens, υποβρύχια κα) μας έφτασαν στο χείλος του γκρεμού και τώρα, πάλι με τη βοήθεια ανίκανων Ελλήνων, μας σπρώχνουν σε αυτόν. Δεν χρειάζεται να επισημάνουμε το προφανές: το «σχέδιο σωτηρίας» κατέστρεψε και καταστρέφει την ελληνική οικονομία και μας κατέστησε υποτελείς των ξένων.
Φαίνεται τον 21ο αιώνα να πραγματοποιείται το αιώνιο όνειρο των Γερμανών: να υποτάξουν τη Ρωμιοσύνη. Το 800 μΧ ο Καρλομάγνος στέφτηκε «Αυτοκράτορας (Αύγουστος) της Ρώμης» από τον Πάπα με βάση ένα πλαστό έγγραφο που, δήθεν, μεταβίβαζε την επικυριαρχία της Ρώμης από τον αυτοκράτορα της Κων/πολης στον Πάπα. Ο Καρλομάγνος μη μπορώντας να κατακτήσει στρατιωτικά το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος (ονομαζόταν τότε «Βασίλειο των Ρωμαίων»  λόγω της καθιέρωσης της ελληνικής σαν επίσημη γλώσσα του) άρχισε να αποκαλεί υποτιμητικά τους κατοίκους του «Γραικούς» και όχι Ρωμαίους (τότε το Γραικός θεωρούνταν παγανιστικός προσδιορισμός).
Ο Όθωνας ΙΙ προχώρησε ακόμη περισσότερο και το 951 στέφθηκε «Αυτοκράτορας των Ρωμαίων» ενώνοντας την Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με το Γερμανικό κράτος (Πρώτο Ράιχ). Τον 11ο αιώνα οι Γερμανοί ονόμαζαν το κράτος τους «Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία» προσπαθώντας να γίνουν «Ρωμαίοι στη θέση των Ρωμαίων». Αποκαλούσαν τον αυτοκράτορα της Κων/πολης Μανουήλ Α’ (1143-1180) «Βασιλιά των Γραικών» και όχι «αυτοκράτορα των Ρωμαίων» όπως θα έπρεπε, με σκοπό την ταπείνωσή του.
Το 1204 με την άλωση της Κων/πολης κατάφεραν το πρώτο σοβαρό πλήγμα στους Ρωμιούς, αλλά η ίδρυση του βασιλείου της Τραπεζούντας τους χάλασε τα σχέδια.
Έκτοτε, η Ρωμιοσύνη περνώντας από «σαράντα πέντε» κύματα επιβίωσε μέχρι τις μέρες μας, αλλά τώρα φαίνεται να λυγίζει σε έναν οικονομικό πόλεμο με πρωταγωνιστές πάλι τους Γερμανούς που δεν εγκαταλείπουν τη ματαιοδοξία τους να γίνουν οι κυρίαρχοι της Ευρώπης.