Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Που πήγαν τα λεφτά?

Αντγράφω από το http://www.minfin.gr/budget/2010/apolog/PDFApolog/1.3.pdf . Τα διαγραφέντα έσοδα κατά το οικονομικό έτος 2008 ανήλθαν σε €6.086.367.770,35 και είναι αυξημένα έναντι εκείνων του προηγούμενου οικονομικού έτους (€3.519.316.350,92) κατά ποσοστό 72,94%. Η αύξηση αυτή, όμως, οφείλεται κυρίως στην 2/08/10.4.2008 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, με την οποία διαγράφηκαν έσοδα €5.511.351.867 που αφορούσαν πρόστιμα σε βάρος ενός και μόνον οφειλέτη του Δημοσίου^ (αριθμ. φακ. 672663). Η διαχρονική εξέλιξη των διαγραφέντων εσόδων, για τα οικονομικά έτη 2003 - 2008, έχει ως ακολούθως: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΥΨΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 2003 1.526.833.682,02 2004 1.447.596.869,39 2005 767.181.387,43 2006 1.783.874.897,16 2007 3.519.316.350,92 2008 6.086.367.770,35

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου